COPD / longrevalidatie

Bewegen geeft lucht!

Longrevalidatie is een trainingsprogramma bedoeld voor mensen met longproblemen zoals emfyseem, COPD, astma en chronische bronchitis.
Het programma worden gegeven door een gespecialiseerd fysiotherapeut en trainingen vinden gemiddeld 2 keer per week plaats in groepsverband. Indien het voor u niet mogelijk is om in een groep te trainen, dan is individuele training ook mogelijk.

Wanneer trainen?

Het is uitermate zinvol om te trainen met een longaandoening met als doel het verbeteren en/of behouden van uw longfunctie, verbeteren van ademhalingstechniek, conditie, spierkracht en vaardigheden.
Het uiteindelijke doel is het vergroten van uw zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.

Wat houdt de training in?

De training start met een intakegesprek, metingen en een evaluatie van uw gezondheid. Aan de hand van deze uitkomsten en uw hulpvraag wordt een op maat gemaakt trainingsschema opgesteld.

Gedurende de trainingsperiode vinden er regelmatig tussentijdse metingen plaats om de voortgang te beoordelen. Naast actieve oefeningen wordt ook aandacht besteed aan bewustwording, zelfmanagement en ademhalings- en ontspanningsoefeningen.